Chính sách chăm sóc khách hàng

Đối tượng sản phẩm áp dụng: Áp dụng cho các tất cả các sản phẩm của Robbe & Berking

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho sản phẩm mua tại showroom Robbe & Berking Việt Nam tại Hà Nội và các sản phẩm mua qua website robbeberking.com.vn

Định nghĩa điểm số và cách quy đổi điểm:

– Định nghĩa: Điểm số của Khách hàng được tính dựa trên doanh số Khách hàng mang lại.

– Quy đổi từ doanh số thành điểm:

1.000.000vnđ = 1 điểm

– Thời gian tích lũy điểm: trong 01 năm

Các hạng thẻ:

Bao gồm thẻ Gold (trên 300 điểm), thẻ Diamond (trên 500 điểm), thẻ Platinum (trên 1000 điểm)

  • Điểm cộng dồn từ 20.000 điểm tặng thẻ Platinum có giá trị trong vòng 5 năm
  • Điểm cộng dồn từ 10.000 điểm tặng thẻ Diamond có giá trị trong vòng 5 năm
  • Điểm cộng dồn từ 5.000 điểm tặng thẻ Gold có giá trị trong vòng 5 năm

Khách hàng được tặng thẻ VIP theo điều kiện này không cần đáp ứng điều kiện duy trì hạng thẻ mà luôn được áp dụng mức chiết khấu tương ứng với hạng thẻ trong suốt thời hạn hiệu lực của thẻ

Thời hạn duy trì và hạ hạng thẻ VIP

Quy định theo từng hạng Khách hàng như sau:

Thời gian duy trì các hạng thẻ là 1 năm. trong thời gian duy trì của thẻ, nếu Khách hàng có phát sinh mua hàng đủ số điểm duy trì hạng thẻ nào thì  thẻ của Khách hàng sẽ được duy trì theo thời gian tương ứng của hạng thẻ ấy.

Hạng thẻ của Khách hàng sẽ được tính theo các mốc sau:

Quy định thời gian đạt hạng: Bất cứ thời điểm nào trong năm khi Khách hàng tích đủ số điểm đạt hạng theo quy định thì Khách hàng sẽ được ghi nhận và phát hành thẻ ngay tại thời điểm đó. (Quản lý bán hàng thông báo + SMS tự động từ hệ thống nếu có phần mềm)

Quy định hạ hạng thẻ: Trong thời gian duy trì hạng thẻ nếu khách hàng không phát sinh giao dịch mua hàng thì toàn bộ số điểm tích lũy trở về 0 và KH phải tích điểm lại từ đầu để được đạt hạng tương ứng theo số điểm.

Quy định về việc cập nhật dữ liệu tích điểm

Theo định kỳ hàng ngày: Hàng ngày bộ phận quản lý KH sẽ tính số điểm của Khách hàng dựa trên doanh số phát sinh để cập nhật hạng thẻ của Khách hàng tương ứng và áp dụng các chính sách ưu đãi thẻ VIP cho KH. Thời gian cập nhật: ngày n+ 1

Quyền lợi của khách hàng có thẻ VIP: Được thông báo tại thời điểm đạt hạng và cập nhật định kì qua các phương thức liên lạc riêng.