Thìa chính Rosenmuster

Thìa chính Rosenmuster

Menu spoon
Giá: 13.552.000 (* Chưa bao gồm VAT)
Dao chính Rosenmuster

Dao chính Rosenmuster

Menu knife
Giá: 12.208.000 (* Chưa bao gồm VAT)
Dĩa chính Rosenmuster

Dĩa chính Rosenmuster

Menu fork
Giá: 13.552.000 (* Chưa bao gồm VAT)
Ly champagne Dante (mạ vàng)

Ly champagne Dante (mạ vàng)

Champagne flute
Giá: 14.448.000 (* Chưa bao gồm VAT)
Ly champagne Martelé

Ly champagne Martelé

Champagne flute
Giá: 11.256.000 (* Chưa bao gồm VAT)
Ly champagne Alta

Ly champagne Alta

Champagne flute
Giá: 40.404.000 (* Chưa bao gồm VAT)